CBTT về công tác nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

(24/09/2018) Tin cổ đông

Nghị quyết về công tác nhân sự HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty CP bánh kẹo Hải Châu Tải tài liệu tại đây

Ủy ban chứng khoán nhà nước  Tải tài liệu tại đây

Biên bản họp HĐQT công tác nhân sự HĐQT và Ban Tổng Giám đốc    Tải tài liệu tại đây