Báo cáo quản trị

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

10:21 ngày 17/04/2020
Tải về
Xem thêm
Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2019

10:14 ngày 17/04/2020
Tải về
Xem thêm
Công bố Thông tin về công tác nhân sự Ban TGĐ

Công bố Thông tin về công tác nhân sự Ban TGĐ

05:26 ngày 07/12/2018
Tải Tại đây
Xem thêm
Tài liệu ĐHCĐ 2018

Tài liệu ĐHCĐ 2018

11:05 ngày 11/09/2018
Dự thảo nghị quyết tải về Phiếu lấy ý kiến tải về
Xem thêm
Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

11:02 ngày 11/09/2018
Tải về
Xem thêm
.Báo cáo thường niên năm 2017

.Báo cáo thường niên năm 2017

11:19 ngày 28/04/2018
.Xem tài liệu tại đây
Xem thêm
.Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

.Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

05:28 ngày 31/01/2018
Xem chi tiết: Tại đây
Xem thêm
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

09:21 ngày 20/08/2017
Tải về
Xem thêm
Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2016

10:04 ngày 25/04/2017
Tải tài liệu tại đây
Xem thêm
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

10:02 ngày 19/04/2017
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016  Tải tài liệu tại đây
Xem thêm