Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính công ty CP bánh kẹo Hải Châu - Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (Đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty CP bánh kẹo Hải Châu - Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (Đã được kiểm toán)

03:58 ngày 09/04/2021
Tải về Tải về
Xem thêm
Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2020

02:18 ngày 31/10/2020
Tải về
Xem thêm
Báo cáo Tài chính công ty CP bánh kẹo Hải Châu năm 2019 và Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

Báo cáo Tài chính công ty CP bánh kẹo Hải Châu năm 2019 và Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

10:31 ngày 10/04/2020
Tải về Tải về
Xem thêm
Báo cáo tài chính công ty CP bánh kẹo Hải Châu năm 2018 và Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

Báo cáo tài chính công ty CP bánh kẹo Hải Châu năm 2018 và Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

10:33 ngày 10/04/2019
Tải tại đây Tải về
Xem thêm
Báo cáo tài chính giữa niên độ

Báo cáo tài chính giữa niên độ

08:58 ngày 14/09/2018
Tải tài liệu tại đây
Xem thêm
Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán)

11:18 ngày 06/04/2018
Tải tài liệu tại đây
Xem thêm
Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán)

11:35 ngày 19/04/2017
Tải tài liệu tại đây
Xem thêm