Tầm nhìn và Sứ mệnh

Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu

02:23 ngày 19/04/2017

1.Sứ mạng và tầm nhìn:

Những sản phẩm cơ bản tạo nên giá trị phong cách sống. Hải ch âu trân trọng và quan tâm đến mỗi khách hàng nội bộ và bên ngoài bằng cách tạo lập một phong cách năng động đi đầu, chuyên nghiệp, hiệu quả - một môi trường làm việc thân thiện và hữu hiệu nhằm nâng cao mức độ thoả mãn của khách hàng, với sự hoàn thiện liên tục những tiêu chuẩn chất lượng và an toàn trong các sản phẩm, các hệ thống và các nguồn lực của công ty Hải châu.

2.Mục tiêu

- Cung cấp những sản phẩm đạt chất lượng với giá cả hợp lý

- Nâng cao chuỗi giá trị của Hải châu thông qua tinh thần tham gia hợp tác, trách nhiệm của cổ đông lớn và đào tạo nguồn nhân lực thích hợp.

- Giữ vững sự phát triển, tăng trưởng, mức tăng trưởng hàng năm từ 10-15% trở lên và khả năng sinh lời với mức sinh lời trên vốn chủ sở hữu từ 15% trở lên thông qua sự phát huy thương hiệu.

- Phát triển một mạng lưới phân phối hiệu quả

- Mở rộng các hoạt động của các đơn vị trực thuộc thông qua các đối tác trên toàn cầu.

- Hoàn thành tất cả các mục tiêu mà công ty theo đuổi