Các thành tích đạt được

(21/04/2017) Các thành tích đã đạt được

1. Huân chương Độc lập hạng Ba

2. Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì và Ba

3. Huân chương chiến công hạng Nhì và Ba

4. Huân chương kháng chiến hạng Ba

Cùng nhiều phần thưởng của các bộ, ngành.