Tin cổ đông

Chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

Chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

03:03 ngày 22/11/2019
Tải tại đây
Xem thêm
Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018

Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018

10:43 ngày 14/11/2019
Tải tại đây
Xem thêm
CBTT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

CBTT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

08:13 ngày 06/06/2019
Tải tại đây
Xem thêm
Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông năm 2019

Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông năm 2019

12:26 ngày 25/05/2019
Tải tài liệu tại đây
Xem thêm
Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM

04:04 ngày 21/05/2019
Tài liệu tải tại đây
Xem thêm
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

04:36 ngày 17/05/2019
Tài liệu tải tại đây
Xem thêm
Đính chính thông tin nghị quyết ĐHĐCĐ và CBTT về nghị quyết ban bản họp HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

Đính chính thông tin nghị quyết ĐHĐCĐ và CBTT về nghị quyết ban bản họp HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

04:02 ngày 21/03/2019
Tải tại đây
Xem thêm
CBTT về công tác nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

CBTT về công tác nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

05:47 ngày 24/09/2018
Nghị quyết về công tác nhân sự HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty CP bánh kẹo Hải Châu Tải tài liệu tại đây Ủy ban chứng khoán nhà nước  Tải tài liệu tại...
Xem thêm
CBTT về Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản lần thứ 2 năm 2018

CBTT về Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản lần thứ 2 năm 2018

05:34 ngày 24/09/2018
Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bằng văn bản lần thứ 2 năm 2018 Tải tại đây  Ủy ban chứng khoán nhà nước      Tải tại đây Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông...
Xem thêm
Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

Thông báo chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

10:21 ngày 20/09/2018
Thông tin tải Tại đây 
Xem thêm
Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

11:51 ngày 01/09/2018
Tải về
Xem thêm
Chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

Chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

01:12 ngày 25/08/2018
Tải về
Xem thêm
Công tác ĐHĐCĐ thường niên 2018 (ngày 25/6/2018)

Công tác ĐHĐCĐ thường niên 2018 (ngày 25/6/2018)

05:18 ngày 12/06/2018
Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2018 của CTCP bánh kẹo Hải Châu: - CBTT & Nghị quyết ĐHĐCĐ TN ngày 25/6/2018. Tại đây - CBTT Biên bản ĐHĐCĐ TN ngày 25/6/2018....
Xem thêm
Chấp thuận gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Chấp thuận gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

04:21 ngày 05/06/2018
Tài liệu đính kèm: Tại đây
Xem thêm
 Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

05:33 ngày 11/05/2018
- Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018: Tại đây
Xem thêm
Thông báo Giấy xác nhận V/v thay đổi nội dung ĐKDN của CTCP bánh kẹo Hải Châu

Thông báo Giấy xác nhận V/v thay đổi nội dung ĐKDN của CTCP bánh kẹo Hải Châu

05:19 ngày 03/05/2018
CTCP bánh kẹo Hải Châu trân trọng công bố đến Quý cổ đông GIẤY XÁC NHẬN  v/v thay đổi nội dung đăng ký DN, ngày 27/04/2018 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu cấp bởi...
Xem thêm
CBTT biên bản kiểm phiếu và nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản

CBTT biên bản kiểm phiếu và nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản

06:48 ngày 06/04/2018
Công bố thông tin số 171/HC-CBTT ngày 06/04/2018 v/v CBTT biên bản kiểm phiếu và nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản: (Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ có bổ sung:  tại mã ngành...
Xem thêm
Thông báo về lấy ý kiến Cổ đông  bằng văn bản 3/2018

Thông báo về lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản 3/2018

12:38 ngày 15/03/2018
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu HĐQT CTCP bánh kẹo Hải Châu trân trọng kính báo: Trên cơ sở danh sách Cổ đông của Công ty tại 17h00’...
Xem thêm
Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu Chi nhánh

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu Chi nhánh

03:33 ngày 30/01/2018
CTCP bánh kẹo Hải Châu trân trọng Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu Chi nhánh Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu (Nhà máy bánh kẹo Hải Châu II) kể từ ngày...
Xem thêm
Thông báo Giấy Chứng nhận ĐKCN thay đổi lần 3 của Chi nhánh tại Nghệ An

Thông báo Giấy Chứng nhận ĐKCN thay đổi lần 3 của Chi nhánh tại Nghệ An

10:05 ngày 10/01/2018
CTCP bánh kẹo Hải Châu trân trọng công bố đến Quý cổ đông Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh thay đổi lần 3, ngày 09/01/2018 của Chi nhánh công ty ( Nhà máy...
Xem thêm