Tin cổ đông

Thông báo Giấy xác nhận V/v thay đổi nội dung ĐKDN của CTCP bánh kẹo Hải Châu

Thông báo Giấy xác nhận V/v thay đổi nội dung ĐKDN của CTCP bánh kẹo Hải Châu

05:19 ngày 03/05/2018
CTCP bánh kẹo Hải Châu trân trọng công bố đến Quý cổ đông GIẤY XÁC NHẬN  v/v thay đổi nội dung đăng ký DN, ngày 27/04/2018 của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu cấp bởi...
Xem thêm
CBTT biên bản kiểm phiếu và nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản

CBTT biên bản kiểm phiếu và nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản

06:48 ngày 06/04/2018
Công bố thông tin số 171/HC-CBTT ngày 06/04/2018 v/v CBTT biên bản kiểm phiếu và nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản: (Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ có bổ sung:  tại mã ngành...
Xem thêm
Thông báo về lấy ý kiến Cổ đông  bằng văn bản 3/2018

Thông báo về lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản 3/2018

12:38 ngày 15/03/2018
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu HĐQT CTCP bánh kẹo Hải Châu trân trọng kính báo: Trên cơ sở danh sách Cổ đông của Công ty tại 17h00’...
Xem thêm
Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu Chi nhánh

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu Chi nhánh

03:33 ngày 30/01/2018
CTCP bánh kẹo Hải Châu trân trọng Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu Chi nhánh Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu (Nhà máy bánh kẹo Hải Châu II) kể từ ngày...
Xem thêm
Thông báo Giấy Chứng nhận ĐKCN thay đổi lần 3 của Chi nhánh tại Nghệ An

Thông báo Giấy Chứng nhận ĐKCN thay đổi lần 3 của Chi nhánh tại Nghệ An

10:05 ngày 10/01/2018
CTCP bánh kẹo Hải Châu trân trọng công bố đến Quý cổ đông Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh thay đổi lần 3, ngày 09/01/2018 của Chi nhánh công ty ( Nhà máy...
Xem thêm
Thông báo Giấy Chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 12 của CTCP bánh kẹo Hải Châu

Thông báo Giấy Chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 12 của CTCP bánh kẹo Hải Châu

04:39 ngày 28/11/2017
CTCP bánh kẹo Hải Châu trân trọng công bố đến Quý cổ đông Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Công ty cổ phần thay đổi lần 12 và Giấy xác nhận v/v thay đổi nội dung đăng ký DN,...
Xem thêm
Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2017 (đã soát xét)

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2017 (đã soát xét)

01:31 ngày 02/11/2017
Xem tại đây
Xem thêm
Thông báo về chấp thuận đơn từ nhiệm chức TBKS và Thay đổi TGĐ và bổ nhiệm 3 Phó TGĐ

Thông báo về chấp thuận đơn từ nhiệm chức TBKS và Thay đổi TGĐ và bổ nhiệm 3 Phó TGĐ

08:33 ngày 17/10/2017
Xem tại đây
Xem thêm
Thông báo về lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Thông báo về lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

06:35 ngày 10/10/2017
Xem tại đây   Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu HĐQT CTCP bánh kẹo Hải Châu trân trọng kính báo: Trên cơ sở danh sách Cổ đông...
Xem thêm
Thông báo về chốt danh sách Cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

Thông báo về chốt danh sách Cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

06:43 ngày 09/10/2017
Xem tại đây
Xem thêm
Thông báo về 01 Thành viên HĐQT kiêm PTGĐ nghỉ việc và Thay đổi người công bố thông tin

Thông báo về 01 Thành viên HĐQT kiêm PTGĐ nghỉ việc và Thay đổi người công bố thông tin

09:22 ngày 04/09/2017
Tải tại đây
Xem thêm
Công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (ngày 28/3/2017)

Công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (ngày 28/3/2017)

11:23 ngày 23/04/2017
HĐQT CTCP bánh kẹo Hải Châu trân trọng kính báo: - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu Tại đây - Biên bản Đại hội đồng cổ...
Xem thêm
Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu Chi nhánh

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu Chi nhánh

10:23 ngày 19/04/2017
CTCP bánh kẹo Hải Châu trân trọng Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu Chi nhánh Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu (Nhà máy bánh kẹo Hải Châu)kể từ ngày 07/02/2017 Chi tiết Công bố thông tin số 67/CV-HC, xem Tại đây
Xem thêm
Thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

10:16 ngày 19/04/2017
CTCP bánh kẹo Hải Châu trân trọng công bố thông tin việc thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty số 41/HC-CBTT ngày 14/01/2017. Chi tiết Công bố thông tin...
Xem thêm
Thông báo Giấy Chứng nhận ĐKCN thay đổi lần 2 của Nhà máy bánh kẹo Hải Châu

Thông báo Giấy Chứng nhận ĐKCN thay đổi lần 2 của Nhà máy bánh kẹo Hải Châu

10:11 ngày 19/04/2017
CTCP bánh kẹo Hải Châu trân trọng công bố đến Quý cổ đông Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động Chi nhánh thay đổi lần 2, ngày 12/01/2017 của Chi nhánh công ty (Nhà máy bánh...
Xem thêm