Báo cáo tài chính

Báo cáo Tài chính công ty CP bánh kẹo Hải Châu năm 2019

Báo cáo Tài chính công ty CP bánh kẹo Hải Châu năm 2019

10:28 ngày 17/04/2020
Tải về
Xem thêm
Báo cáo tài chính công ty CP bánh kẹo Hải Châu năm 2018

Báo cáo tài chính công ty CP bánh kẹo Hải Châu năm 2018

09:36 ngày 13/04/2019
Tải tại đây
Xem thêm
Báo cáo tài chính giữa niên độ

Báo cáo tài chính giữa niên độ

08:58 ngày 14/09/2018
Tải tài liệu tại đây
Xem thêm
Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán)

11:18 ngày 06/04/2018
Tải tài liệu tại đây
Xem thêm
Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán)

11:35 ngày 19/04/2017
Tải tài liệu tại đây
Xem thêm