Một số hoạt động thể thao kỷ niệm 51 năm ngày TL Công ty Hải Châu (02/9/1965-02/9/2016)

10/04/2017 02:42
Một số hình ảnh hoạt động thể thao kỷ niệm 51 năm ngày thành lập Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu (02/9/1965 - 02/9/2016)

Ngày 11/9/2016, tại Công viên Tuổi Trẻ, Quận HBT tổ chức thi Chung kết giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 43 "vì hòa bình", kết quả chung cuộc: Bánh kẹo Hải Châu đạt Nhất giải Đồng đội Nữ và Nhất giải đồng đội Nam. Xin chúc mừng, năm 2015 cũng đã đoạt giải cao: Nhất đồng đội Nam, Nhì đồng đội Nữ.

Chúc mừng: Hội thi kéo co: Nhất XN Gia vị Thực phẩm; Nhì XN Quy Kem xốp; Ba Chi nhánh HN; Bốn Khối Cung tài; Năm Khối Nghiệp vụ và XN Bánh kẹo; và Giao hữu bóng đá giữa công ty Hải Châu & công ty Vĩnh Thành; Hội thi chạy giải báo HNM lần thứ 43 "vì hòa bình" tại Nhà máy BKHC: Về giải đồng đội nam: Nhất XN Quy KX, nhì XN GVTP, ba khối Cung tài và giải đồng đội nữ: Nhất XN Quy KX, nhì XN GVTP, ba XN Bánh kẹo. 

Một số hình ảnh tiêu biểu

Một số hoạt động thể thao kỷ niệm 51 năm ngày TL Công ty Hải Châu (02/9/1965-02/9/2016)

Một số hoạt động thể thao kỷ niệm 51 năm ngày TL Công ty Hải Châu (02/9/1965-02/9/2016)

Một số hoạt động thể thao kỷ niệm 51 năm ngày TL Công ty Hải Châu (02/9/1965-02/9/2016)

Một số hoạt động thể thao kỷ niệm 51 năm ngày TL Công ty Hải Châu (02/9/1965-02/9/2016)

 

Bài viết khác: