Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

(11/05/2018) Tin cổ đông

Công ty CP bánh kẹo Hải Châu thông báo xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 như sau:

- Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018: Tại đây