Thông báo về lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản 3/2018

(15/03/2018) Tin cổ đông

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu

HĐQT CTCP bánh kẹo Hải Châu trân trọng kính báo: Trên cơ sở danh sách Cổ đông của Công ty tại 17h00’ ngày 20/03/2018. Công ty CP bánh kẹo Hải Châu đã tiến hành việc gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Bổ sung ngành, nghề và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Thống nhất phê duyệt chủ trương điều chỉnh địa điểm xây dựng, tổng mức đầu tư dự kiến, tiến độ thực hiện của dự án đầu tư xây dựng nhà máy bánh kẹo Hải Châu III; Công ty thay đổi hợp tác đầu tư dự án tại 15 Mạc Thị Bưởi, Hà Nội và dự thảo hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư , bao gồm:

+ Phiếu lấy ý kiến: Tại đây

+ Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thông qua nội dung lấy ý kiến: Tại đây

+ Thông báo về chốt danh sách Cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản vào ngày 20/3/2018: Tại đây

Công ty trân trọng kính báo quý Cổ đông có  kiến bằng văn bản thông qua việc điền và gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty theo địa chỉ:

Văn phòng Công ty CP bánh kẹo Hải Châu

Địa chỉ:  Số 15 phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024-38624826/ 38627025 Fax:024-38921520

Thời gian: trước 17h ngày 05/04/2018 (tính theo dấu bưu điện)

Công ty ty trân trọng cảm ơn !