Hộp trung thu cao cấp

Các loại hộp trung thu cao cấp Hải Châu

- Hộp Phúc Vượng Nguyệt: gồm 5 bánh 150g (đậu xanh sen cốm, sữa dừa sầu riêng, gà quay (có trứng), đậu xanh mặn, thập cẩm yến sào (có trứng) và 1 trà Thái Nguyên 30g

- Hộp Phúc Trường Phát: gồm 4 bánh 150g ( đậu xanh sen cốm (có trứng), sữa dừa sầu riêng, đậu xanh mặn, thập cẩm lạp xưởng (có trứng))

- Hộp Thiên Phúc: gồm 4 bánh 150g ( đậu xanh, sen cốm, thập cẩm lạp xường, đậu đỏ)

- Hộp Lava thượng hạng: gồm 4 bánh 60g ( lava sầu riêng, lava trứng muối, lava tiramisu, lava socola)

- Hộp Lava heo vàng 1 tầng: gồm 4 bánh lava 50g (lava trứng muối, lava socola)

- Hộp Lava heo vàng 2 tầng: gồm 8 bánh lava 50g ( lava trứng muối, lava socola)

- Hộp Quỳnh Sum Họp: gồm 8 bánh lava 60g ( lava đậu xanh, lava phô mai, lava chà bông, thanh tuyết trứng muối, thanh tuyết sầu riêng, thanh tuyết tiramisu, thanh tuyết socola)

- Hộp Thanh vị xưa: gồm 6 bánh 80g ( thanh vị đậu xanh,  thanh vị sen trắng hạt dưa (có trứng), 2 thanh vị thập cẩm (có trứng), 2 thanh vị sầu riêng) và 1 trà Thái Nguyên 30g

- Hộp Thanh tuyết: gồm 6 bánh thanh tuyết ( 2 thanh tuyết trứng muối, 2 thanh tuyết sầu riêng, thanh tuyết tiramisu, thanh tuyết socola

- Hộp 2 bánh, 4 bánh: tự chọn vị bánh nướng và bánh dẻo truyền thống

Đối tác & Khách hàng