Các thành tích đạt được

21/04/2017 09:18

1. Huân chương Độc lập hạng Ba

2. Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì và Ba

3. Huân chương chiến công hạng Nhì và Ba

4. Huân chương kháng chiến hạng Ba

Cùng nhiều phần thưởng của các bộ, ngành.